دوره داوری بین المللی کوهنوردی با اسکی فدراسیون جهانی ISMF

قبل از مسابقات جهاني كوهنوردي با اسكي در شهر آسوا فرانسه، به مدت پنج روز (۲۶ تا۳۰ آذر ۹۸) دوره بين المللي ...

مشاهده کامل خبر