جلسه توجیهی برگزاری دوره کوهپیمایی همگانی در استان یزد

در تاریخ ۱۲ دیماه ٩٨ جلسه توجیهی برگزاری دوره کوهپیمایی همگانی در استان یزد باحضور رئیس، دبیر ...

مشاهده کامل خبر