جریمه مسببان حادثه سنگ نوردی اصفهان / از محرومیت های قطعی تا جریمه نقدی

مدیر کل امور مشترک فدراسیون های ورزشی گفت: حسب دستور و تاکید وزیر ورزش و جوانان نتایج ...

مشاهده کامل خبر