تسلیت به جناب آقای «علی شادلو»

با عرض تسلیت خدمت جناب آقای «علی شادلو» به جهت فقدان پدر بزرگوار ایشان / روحشان شاد

مشاهده کامل خبر