اعلام نتیجه مرحله اول دوره مربیگری درجه ۲ غارنوردی و برگزاری مرحله دوم دوره مربیگری درجه ۲ غارنوردی

اعلام نتیجه مرحله اول دوره مربیگری درجه 2 غارنوردی و برگزاری مرحله دوم دوره مربیگری درجه 2 غارنوردی ...

مشاهده کامل خبر