آغاز دوره مدرسى نجات فنى / مجموعه سالن خانه کوه نوردان شهر قدس

اين دوره ساعت ٨ صبح امروز ٢٤ دى ماه سال ١٣٩٨ با حضور ٩ كار آموز خانم و ١٩ كارآموز آقا ...

مشاهده کامل خبر