گزارش همایش سالیانه فدراسیون جهانی «کوه‌نوردی با اسکی»

این همایش از تاریخ 1 تا 3 آذر ماه 1398 در منطقه کوهستانی و پیست اسکی سرونیا ایتالیا در هوایی کاملا برفی برگزار شد...

مشاهده کامل خبر