گزارش تصویری / دوره آموزش کوهپیمایی همگانی استان همدان / مقطع دانش آموزی

دوره آموزش کوهپیمایی همگانی استان همدان مقطع دانش آموزی در تاریخ ۹۸/۹/۸ در سالن سنگنوردی زنده یاد فرهاد میرزاجانی ...

مشاهده کامل خبر