گزارش تصویری / آغاز دومین مرحله از اردوهای آموزشی و پرورشی، انتخابی تیم ملی امید ٢٧ آذر ٩٨

گزارش تصویری / آغاز دومين مرحله از اردوهاي آموزشي و پرورشي، انتخابي تيم ملي اميد ٢٧ آذر ٩٨ ...

مشاهده کامل خبر