قدردانی کمیته مسابقات و لیگ از حضور فعال و زحمات مسئولین، عوامل اجرایی، دست اندرکاران، اولیاء، ورزشکاران، مربیان، سرپرستان، طراحان، داوران و تماشاگران محترم در برگزاری اولین دوره مسابقات دیواره‌نوردی جام فجر ـ گرامیداشت هفته وحدت

مشاهده کامل خبر