صعود کوه‌نوردان کارگر کشور (بانوان وآقایان)به قله الوند

برنامه صعود کوه‌نوردان کارگر کشور (بانوان وآقایان)به قله الوند در استان همدان که با همکاری فدراسیون ورزش کارگری ...

مشاهده کامل خبر