دومین کنگره ملی پزشکی کوهستان / با رویکرد به امداد و نجات و کمک های اولیه / ۲۶ تا ۲۸ دی ماه

دومین کنگره ملی پزشکی کوهستان / با رویکرد به امداد و نجات و کمک های اولیه / 26 تا 28 دی ماه ...

مشاهده کامل خبر