جمع آوری زباله های سفید کوه به همت هیات کوهنوردی شهرستان خرم آباد

مشاهده کامل خبر