تیم ملی سنگ نوردی نوجوانان و جوانان کشورمان عازم مسابقات قهرمانی آسیا در بنگلور هند

تیم ملی سنگ نوردی نوجوانان و جوانان کشورمان عازم مسابقات قهرمانی آسیا در بنگلور هند ...

مشاهده کامل خبر