اعلام نتیجه دوره بازآموزی مدرسان نجات فنی مازندران / آذر ۹۸

پیرو برگزاری دوره بازآموزی مدرسان نجات فنی، (7و8 آذر 98، استان مازندران، قرارگاه پلور)، ...

مشاهده کامل خبر