گزارش تصویری / نخستین دوره‌مسابقات‌دیواره نوردی قهرمانی کشور

گزارش تصویری / نخستین دوره‌مسابقات‌دیواره نوردی قهرمانی کشور باحضور ۴۰ ورزشکار از ۶ استان البرز پل‌خواب ...

مشاهده کامل خبر