گزارش تصویری/ از اکسپدیشن اکتشاف غارجوجار

مجموعه اکسپدیشن‌های اکتشافی غار جوجار، مهر ماه امسال، به پایان رسید

مشاهده کامل خبر