گزارش تصویری / جمع آوری زباله ها و مرمت پناهگاه سرچال

از همنوردان گرامی تقاضا دارد جهت جلوگیری از شکستگی درب و پنجره هنگام خروج از پناهگاه از بسته بودن آن اطمینان حاصل نمایند...

مشاهده کامل خبر