گزارشی از مجمع سالیانه اتحادیه جهانی کوهنوردی با اسکی

در ادامه جلسه روز گذشته مسابقات بین المللی برگزار شده در سال ۲۰۱۹ مورد بحث قرار گرفت و تقویم ...

مشاهده کامل خبر