گزارشی از روز دوم مجمع سالیانه اتحادیه جهانی کوهنوردی با اسکی

روز دوم اجلاس جهانی کوهنوردی با اسکی ساعت ۹.۳۰ شروع به کار کرد، در ابتدای جلسه گزارش دستاوردهای ...

مشاهده کامل خبر