کارگاه علمی «کارآفرینی و استارت آپ های ورزشی»

به مناسبت هفته تربیت بدنی، مرکز پژوهشی آموزشی کوثر با حمایت و مشارکت مرکز مطالعات و پژوهش های ...

مشاهده کامل خبر