مجمع سالیانه اتحادیه جهانی کوه‌نوردی با اسکی

درجریان برگزاری مجمع سالیانه اتحادیه جهانی کوه‌نوردی با اسکی که در کشور ترکیه درحال برگزاری...

مشاهده کامل خبر