گزارش تصویری/ پاکسازی و جمع آوری زباله های هسارچال (مسیر جنوبی علم کوه)

پاکسازی و جمع آوری زباله های هسارچال (مسیر جنوبی علم کوه) توسط کار گروه پناهگاه های فدراسیون اول شهریور ۹۸...

مشاهده کامل خبر