گزارش تصویری / جمع آوری مستمر زباله‌های جبهه‌های شمالی و جنوبی علم کوه

گزارش تصویری / جمع آوری مستمر زباله‌های جبهه‌های شمالی و جنوبی علم کوه ...

مشاهده کامل خبر