گزارش تصویری/ جمع آوری زباله های جبهه شمالی علم کوه (سرچال و علم چال)

جمع آوری زباله های جبهه شمالی علم کوه (سرچال و علم چال) توسط عوامل کار گروه فدراسیون کوهنوردی ...

مشاهده کامل خبر