گزارش تصویری / برگزاری دومین همایش باشکوه سیمرغ به میزبانی قزوین

آنچه در دومین همایش باشکوه سیمرغ گذشت به روایت «حسین نظر» : ...

مشاهده کامل خبر