گزارش تصویری/ برگزارى سه دوره مربیگرى درجه سه کوهپیمایى / به میزبانى استان هاى آذربایجان شرقى، خراسان رضوى و کرمانشاه

ضمن تشكر از رؤسا و همكاران هيأت هاى ميزبان، ...

مشاهده کامل خبر