نخستین دوره مسابقات دیواره‌نوردی قهرمانی آسیا در قزاقستان

نخستین دوره مسابقات دیواره‌نوردی قهرمانی آسیا در قزاقستان با حضور ورزشکارانی از ایران...

مشاهده کامل خبر