نتایج نهایی نوزدهمین دوره مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی کشور – ماده سرعت – مردان / زنجان

نتایج نهایی نوزدهمین دوره مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی کشور - ماده سرعت - مردان / زنجان ...

مشاهده کامل خبر