سومین دوره داوری درجه ۳ یخ‌نوردی و درای‌تولینگ تهران ـ مهر ۹۸

سومین دوره داوری درجه ۳ یخ‌نوردی و درای‌تولینگ تهران ـ مهر 98 ...

مشاهده کامل خبر