دوره بازآموزی مدرسان دیواره نوردی ویژه آقایان و بانوان/ پل خواب

به آگاهی می رساند؛ کمیته آموزش فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در راستای اجرای برنامه عملیاتی سال ...

مشاهده کامل خبر