بررسی عملکرد ورزشکاران حاضر در دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر

به گزارش کمیته استعدادیابی و استعدادپروری فدراسیون، جلسه بررسی عملکرد نفرات شرکت کننده در این رویداد در سالن جلسات فدراسیون برگزار گردید...

مشاهده کامل خبر