اسامی قبول شدگان آزمون ورودی سومین دوره داوری درجه ۳ یخ‌نوردی و درای تولینگ شهریور ماه ۹۸

اسامی قبول شدگان آزمون ورودی سومین دوره داوری درجه 3 یخ‌نوردی و درای تولینگ تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۸ بدین‌وسیله اسامی قبول‌شدگان به شرح زیر ....

مشاهده کامل خبر