اسامی قبول‌شدگان دوره مربیگری درجه ۳ صعودهای ورزشی تهران مرداد ۱۳۹۸

اسامی قبول‌شدگان دوره مربیگری درجه 3 صعودهای ورزشی تهران مرداد 1398 با توجه به برگزاری دوره مربیگری درجه 3 صعودهای ورزشی (مردان)....

مشاهده کامل خبر