اسامی قبول‌شدگان دوره مربیگری درجه ۳ دره‌نوردی مرداد ۱۳۹۸

اسامی قبول‌شدگان دوره مربیگری درجه 3 دره‌نوردی مرداد 1398 پیرو برگزاری دوره مربیگری درجه 3 دره‌نوردی از تاریخ 21 لغایت 25 مردادماه سال ...

مشاهده کامل خبر