گزارش تصویری از اولین، دومین و سومین روز اردوی استعدادپروری کشوری – شهرستان شیراز – رده سنی المپیاد گروه اول و دوم

گزارش تصویری از اولین، دومین و سومین روز اردوی استعدادپروری کشوری - شهرستان شیراز - رده سنی المپیاد گروه اول و دوم ...

مشاهده کامل خبر