نتایج مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی جهان در «هاچیوجی» ژاپن

مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی جهان با حضور ٢۵٣ ورزشکار از ٣٩ کشور درشهر هاچیوجی ژاپن آغاز شد...

مشاهده کامل خبر