دومین همایش ملی اعطای نشان «سیمرغ» / ۶ شهریور ۹۸ – ساعت ۱۷ الی ۲۱ – قزوین

دومین همایش ملی اعطای نشان «سیمرغ» / 6 شهریور 98 – ساعت 17 الی 21 - قزوین ...

مشاهده کامل خبر