تسلیت به جناب آقای «ایرج معانی» از همکاران فدراسیون

متاسفانه باخبر شدیم جناب آقای «ایرج معانی» از همکاران فدراسیون، درغم از دست دادن پدرگرامی خود عزادار است...

مشاهده کامل خبر