اولین دوره آموزش کوهپیمایی همگانی دانش آموزان سراسر کشور + عکس

اولین دوره آموزش کوهپیمایی همگانی دانش آموزان سراسر کشوربا حضور 151 نفر در شهر اردبیل در ...

مشاهده کامل خبر