اعلام اسامی قبول‌شدگان آزمون ورودی مربیگری درجه۳ دره‌نوردی و برگزاری دوره مربیگری درجه۳ دره‌نوردی (آقایان و بانوان) / استان قزوین

اعلام اسامی قبول‌شدگان آزمون ورودی مربیگری درجه3 دره‌نوردی و برگزاری دوره مربیگری درجه3 دره‌نوردی (آقایان و بانوان) / استان قزوین...

مشاهده کامل خبر