اطلاعیه / سومین دوره داوری درجه ۳ یخ نوردی و‌درای تولینگ

به آگاهی می‌رساند؛ کمیته صعودهای ورزشی این فدراسیون در راستای توسعه همه جانبه صعودهای ورزشی به ...

مشاهده کامل خبر