“برگزاری بازآموزی مربیگری درجه ۲ کوهپیمایی و تقدیر از استاد محمدرضا کفاش” تهران – شیرپلا – بندیخچال ۲۹ و ۳۰ خرداد۱۳۹۸

"برگزاری بازآموزی مربیگری درجه 2 کوهپیمایی و تقدیر از استاد محمدرضا کفاش" تهران - شیرپلا - بندیخچال 29 و 30 خرداد۱۳۹۸ ...

مشاهده کامل خبر