گزارش تصویری / بخش دوم / چهارمین نشست مسئولین کارگروه های همگانی استان ها / ۷ و ۸ تیر ماه ۱۳۹۸

گزارش تصویری / چهارمین نشست مسئولین کارگروه های همگانی استان ها / 7 و 8 تیر ماه 1398 / قرارگاه «رینه» / بخش دوم / عکس ها از : «کیان نادری» ...

مشاهده کامل خبر