فراخوان بزرگداشت «روز المپیک» از ۲ لغایت ۶ تیر ماه ۱۳۹۸

نظر به بزرگداشت یکصد و بیست و پنجمین سالروز تأسیس کمیته بین المللی المپیک در سراسر دنیا تحت عنوان ...

مشاهده کامل خبر