زمان بازگشت تیم ملی پاراسنگ‌نوردی از فرانسه: ساعت ٢ بامداد دوشنبه ٣١ تیر

زمان بازگشت تیم ملی پاراسنگ‌نوردی از فرانسه ساعت ٢ بامداد دوشنبه ٣١ تیر فرودگاه امام پرواز ایرفلوت

مشاهده کامل خبر