دو فستیوال سنگنوردی در کشورهای قزاقستان و هند

فدراسیون جهانی سنگنوردی و کوهنوردی دو فستیوال سنگنوردی در کشورهای قزاقستان و هند برگزار خواهند کرد...

مشاهده کامل خبر