حمل زباله های بارگاه سوم توسط عوامل فدراسیون + عکس

حمل زباله های بارگاه سوم توسط عوامل فدراسیون به گوسفندسرا و سپس بارگیری با از گوسفند سرا به محل زباله‌های ...

مشاهده کامل خبر