برگزاری جلسه هماهنگی کمیته استعدادیابی فدراسیون‌ها

جلسه هماهنگی کمیته استعدادیابی فدراسیون ها ، مدیران پایگاه های قهرمانی استان ها و مسئولین وزارت ورزش و ...

مشاهده کامل خبر