انتصاب سرپرست هیات کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی استان تهران

رییس فدراسیون طی حکمی "سرو حوری" را به سمت سرپرست هیات کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی استان تهران منصوب کرد...

مشاهده کامل خبر